หากคุณมีประสบการณ์เป็นพนักงานนวดและพร้อมที่จะร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อยื่นสมัครเป็นส่วนหนึ่งของทีมกับเรา

รายละเอียดเงินเดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

Scroll al inicio